Hội Nữ trí thức Việt Nam tích cực tham gia phòng chống covid-19

Ngày 7/4 vừa qua, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có công văn về việc tham gia phòng chống dịch COVID- 19 tới các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, các Ban chuyên môn, các Chi hội, các Hội thành viên, Đơn vị trực thuộc.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trở thành đại dịch của toàn thế giới và tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Ở Việt Nam, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng lòng của toàn dân, cho đến nay, công tác phòng chống dịch bước đầu đạt kết quả tốt.

Đối với Hội Nữ trí thức Việt Nam, nhiều Chi hội, tổ chức, cá nhân đã tích cực đóng góp hiện vật, giải pháp và tài chính ủng hộ phòng chống dịch.

Để tiếp tục cùng toàn dân tập trung phòng chống dịch, mới đây nhất, ngày 7/4, Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam đã có công văn về việc tham gia phòng chống dịch COVID- 19 tới các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, các Ban chuyên môn, các Chi hội, các Hội thành viên, Đơn vị trực thuộc.

Công văn kêu gọi các Chi hội, các Hội thành viên, Đơn vị trực thuộc cùng các Ban chuyên môn thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam đồng lòng hưởng ứng, chấp hành và nghiêm túc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31/3/2020 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID- 19 và các Chỉ thị, qui định khác liên quan.

Cùng với đó, Hội Nữ trí thức cũng phát huy hết chức năng, nhiệm vụ và khả năng, điều kiện của mình có để có những đóng góp thiết thực ủng hộ phòng chống dịch như: 

- Làm clip/ tờ gấp/ thực đơn/ bài viết về chế độ dinh dưỡng giúp tăng cường phòng chống dịch,

- Biên soạn thơ/ ca về/ bài tập thể dục tăng cường sức khỏe

- Đăng tải, chia sẻ các thông tin cho công đồng xã hội,

- Giới thiệu và ứng dụng công nghệ/sản phẩm khoa học công nghệ, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ủng hộ cộng đồng, xã hội phòng chống dịch Covid- 19, tiếp tục hưởng ứng chương trình “Nữ trí thức đồng hành cùng xã hội”.

Hội cũng nêu cao tinh thần tích cực tham gia ủng hộ, tạo thêm nguồn lực nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của nhân dân như: nhắn tin, ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm, sản phẩm KH&CN, v.v…

Hội Nữ trí thức Việt Nam

Thông tin hoạt động Hội Nữ trí thức Việt Nam tháng 2/2020

Thông tin hoạt động Hội Nữ trí thức Việt Nam tháng 2/2020

Trong tháng 02/2020 Hội Nữ trí thức Việt Nam tập trung triển khai, thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau: