Mức lương tối thiểu vùng 2020 bình quân đã bảo đảm cao hơn 1,51%

Mức lương tối thiểu vùng 2020 bình quân đã bảo đảm còn bao gồm vượt theo CPI thực tế 2019 là 1,21% và theo dự kiến ban đầu 0,3%.

Trong báo cáo khuyến nghị mức lương tối thiểu năm 2021 của Hội đồng tiền lương Quốc gia gửi Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng 2020 bình quân đã bảo đảm cao hơn 1,51% so với mức sống tối thiểu năm 2020, vượt theo CPI thực tế 2019 là 1,21%.

Mức tăng hằng năm cao hơn 2 lần mức tăng chỉ số giá tiêu dùng, trong khi tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm là 4,31%.

Mức lương tối thiểu vùng 2020 bình quân đã bảo đảm cao hơn 1,51%

Hội đồng tiền lương Quốc gia cho rằng, chính sách tiền lương tối thiểu cần phải đặt trong yêu cầu chung về hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc làm cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là hỗ trợ người lao động.

Trong bối cảnh hiện tại, Hội đồng tiền lương quốc gia cũng đã đề xuất Chính phủ tiếp tục duy trì đến hết năm 2021 áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng hiện hành (chưa điều chỉnh mức lương tối thiểu hiện hành tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ). Chưa ban hành mới về mức lương tối thiểu theo giờ để đồng bộ với phạm vi, đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng.

Thanh Mai

Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều, sản lượng bất ổn

Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều, sản lượng bất ổn

Giá cà phê thế giới hôm nay 25/8 tăng giảm trái chiều trên các sàn, tuy nhiên mức dao động còn thấp. Thời tiết Brazil đang rất tồi tệ cho cà phê.