Phụ nữ Phòng PC 07 Công an Thanh Hóa phấn đấu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Thời gian qua, Phụ nữ Phòng PC 07 Công an Thanh Hóa luôn thực hiện tốt, các phong trào thi đua về xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Nhân dân.

Ngày 31/3 vừa qua, Hội Phụ nữ Phòng PC 07 Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội phụ nữ cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là Đại hội cơ sở do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tổ chức điểm để rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội cấp cơ sở.

Được thành lập từ tháng 11/2018, Hội Phụ nữ phòng PC 07 đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân” và “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... 100% hội viên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng. Nhiều hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp khen thưởng.

BCH Hội phụ nữ Phòng Cảnh Sát PCCC và CNCH ra mắt Đại hội (Ảnh Công an Thanh Hóa)
BCH Hội phụ nữ Phòng Cảnh Sát PCCC và CNCH ra mắt Đại hội (Ảnh Công an Thanh Hóa)

Trong công tác xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, hội viên phụ nữ Phòng PC07 đã tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều chương trình, hoạt động quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện và tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa, bảo vệ môi trường, chung sức vì cộng đồng thiết thực, hiệu quả.

Các phong trào, hoạt động trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tổ chức hội phụ nữ ngày càng được củng cố. Năm 2019, Hội Phụ nữ Phòng PC07 đã được Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, năm 2020 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

NGUYỄN THUẤN

Những đặc sản nào của Thanh Hóa lọt trong top 100 món ăn và đặc sản quà tặng Việt Nam?

Những đặc sản nào của Thanh Hóa lọt trong top 100 món ăn và đặc sản quà tặng Việt Nam?

 Thanh Hóa có 4 đặc sản của Thanh Hóa lọt vào top 100 món ăn đặc sản và đặc sản quà tặng Việt Nam.