Thủ tướng yêu cầu bổ sung cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ban hành cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, thất bại trong nghiên cứu khoa học.

Ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành văn bản số 690/TTg-KGVX yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Văn bản nêu rõ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Tuy nhiên, thời gian qua, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn chưa thực sự là nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội, cho tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế và tăng năng suất lao động xã hội, cũng như chưa giải đáp kịp thời nhiều vấn đề của thực tiễn đổi mới.

  Ảnh minh họa: HCMBIOTECH

Ảnh minh họa: HCMBIOTECH

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu sớm ban hành cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro, thất bại trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ; tập trung gỡ bỏ rào cản hành chính trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ. Đồng thời tạo dựng khuôn khổ pháp lý để triển khai các cơ chế thí điểm, thử nghiệm và đặc thù đối với các loại hình, mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khẩn trương ra đời thị trường khoa học và công nghệ phát triển công khai minh bạch, hội nhập và bền vững.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành, nhanh chóng nghiên cứu, sửa đổi quy định về tài chính, đầu tư, tài sản. Trong đó, cơ chế bố trí vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế quỹ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ cần được chú trọng.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, xây dựng và ban hành cơ chế hạch toán tài chính, đề xuất chính sách ưu đãi đủ mạnh đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khoa học và công nghệ; thúc đẩy thành lập và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Tháo gỡ các vướng mắc, hạn chế về tín dụng, nguồn vốn, thuế, đất đai, hỗ trợ tiếp cận thị trường, nhất là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đơn giản hóa tối đa thủ tục thanh, quyết toán cho các nhà khoa học, cơ quan quản lý khoa học khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan báo cáo thực hiện nhiệm vụ nêu trên trước ngày 30/8.

Thanh Mai/Tổng hợp

Lộ diện các sản phẩm 'thay áo mới' đầu tiên của Vinamilk trên dây chuyền

Lộ diện các sản phẩm 'thay áo mới' đầu tiên của Vinamilk trên dây chuyền

Vinamilk chính thức công bố nhận diện thương hiệu vào ngày 06/07, với thiết kế bao bì mới bắt mắt. Các sản phẩm này đã lên dây chuyền tại nhà máy và sắp sửa ra mắt người tiêu dùng.