Những đối tượng nào sẽ được tăng lương từ 1/1/2020?

Từ 1/1/2020, lương tối thiểu vùng, lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ đồng loạt điều chỉnh tăng

Theo báo cáo tổng kết năm về chính sách tiền lương của Bộ Nội vụ, năm 2019 Bộ đã trình Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019, trình Quốc hội thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,38%) từ ngày 1/7/2020 trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 5,5% từ ngày 1/1/2020, đồng thời thí điểm đổi mới quản ý tiền lương với doanh nghiệp Nhà nước. Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020: Vùng I là 4.420.000 đồng/tháng, vùng II là đồng/tháng, vùng III là 3.430.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng.

Năm 2020 sẽ tăng lương tối thiểu cho một số đối tượng.
Năm 2020 sẽ tăng lương tối thiểu cho một số đối tượng.

Những đối tượng nào sẽ được tăng lương?

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động bao gồm:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn,

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn,

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề:

- Người lao động đã qua học nghề và đào tạo nghề phải có mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Theo kế hoạch, trong quý I và quý II năm 2020, các Bộ, cơ quan Trung ương hoàn thiện báo cáo chính thức về đề xuất thiết kế bảng lương và chế độ phụ cấp theo nội dung cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW đến Bộ Nội vụ để tổng hợp.

Sang quý III và IV năm 2020, các cơ quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới. Sang năm 2021 sẽ triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới.

Bộ Nội vụ cũng khẳng định, năm 2019 đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm theo đúng mục tiêu, lộ trình đề ra. 

Thanh Mai

UNIQLO xác nhận mở cửa hàng tại Hà Nội vào mùa Xuân 2020

UNIQLO xác nhận mở cửa hàng tại Hà Nội vào mùa Xuân 2020

Sau khi khai trương cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi vào tháng 12 vừa qua, UNIQLO công bố về kế hoạch khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2020.