Chủ tịch Quốc hội: "Quỹ kết dư trên 935.100 tỷ đồng là quá lớn"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề kết dư lớn của các quỹ ngắn hạn.

Sáng 17/8, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số kết dư quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đến nay ước đạt trên 935.100 tỷ đồng. Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá, các quỹ ngắn hạn đều bảo đảm chi trả và "có kết dư lớn". 

Chủ tịch Quốc hội:

Quỹ ốm đau, thai sản năm thứ 2 liên tiếp mất cân đối thu - chi nhẹ (số thu nhỏ hơn số chi), nhưng vẫn có nguồn kết dư chuyển sang năm sau.

Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp và Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư lớn, số dư hàng năm cao. Kết dư Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp năm 2019 hơn 6.100 tỷ đồng, năm 2020 là 5.900 tỷ đồng; số thu năm 2020 gấp hơn 5 lần số chi.

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư năm 2019 hơn 9.000 tỷ đồng. Năm 2020, tổng chi từ nguồn Quỹ này tăng 49,2% (trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người), tương đương 6.217 tỷ đồng so với năm 2019, song vẫn kết dư gần 3.600 tỷ đồng.

Bà Thúy An cho rằng, nhiều chính sách của quỹ chưa có tính ứng dụng cao và chưa phát huy được vai trò thực tế. Các quỹ ngắn hạn có kết dư lớn sẽ gây gánh nặng cho người sử dụng lao động, ngân sách nhà nước và mất công bằng đối với người thụ hưởng. Chính vì vậy, Ủy ban Xã hội đề nghị Bộ Tài chính sớm hoàn thiện việc nghiên cứu, đề xuất các phương thức đầu tư kết dư quỹ Bảo hiểm Xã hội để nâng cao hiệu quả, góp phần bảo đảm cân bằng quỹ trong dài hạn.

Ngoài ra còn đề nghị Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi một số Luật để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phát triển an sinh xã hội bền vững và thích ứng với những tác động, biến đổi xã hội (như dịch bệnh Covid-19), tránh tình trạng kết dư lớn của các quỹ ngắn hạn như Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh đánh giá, kết dư 4 loại Quỹ nêu trên quá lớn. Quốc hội đã có quyết định tạo hành lang pháp lý với cơ chế cấp bách, đặc biệt cho Chính phủ phòng chống dịch vì vậy nên xem xét quyết định một vấn đề cụ thể liên quan đến ngân sách. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, kết dư các Quỹ bảo hiểm ngắn hạn quá lớn, trong khi về nguyên tắc, hàng năm chỉ giữ lại 10% dự phòng. Lãnh đạo Quốc hội băn khoăn, số kết dư như nêu trên phải chăng do quy định mức đóng quá lớn, như vậy sẽ tạo gánh nặng cho người sử dụng lao động là các doanh nghiệp và cả ngân sách nhà nước. Trường hợp thứ hai là chi quá ít, người lao động tuy đóng nhưng không được hưởng nên tồn đọng nhiều. Hoặc mức đóng cao mà mức chi thì ít.

"Chính phủ phải làm tường minh chỗ này", ông Huệ nhấn mạnh.

Về đề xuất dùng số kết dư để chi cho một số mục đích, Chủ tịch Quốc hội nói: "Không ai được xâm phạm Quỹ này dù chỉ một xu". Đây là quỹ đóng - hưởng chứ không phải là ngân sách Nhà nước. Người nào đóng thì được hưởng và không đóng sẽ không được hưởng".

Vì tính chất quan trọng của các Quỹ trên, ông Huệ nói "không chỉ xem xét ở Thường vụ, tới đây sẽ bố trí để Quốc hội thảo luận".

Thanh Mai

Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Quy trình xét duyệt hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng tới người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cần 5 ngày.