Hội Nữ trí thức TP.HCM trên đường hội nhập

Hội nữ trí thức TP.HCM đã có những đóng góp đáng kể trong hoạt động khoa học-công nghệ, phục vụ phát triển đời sống, tư vấn, giám sát phản biện xã hội.

Ra đời khá muộn so với nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong 10 năm qua mới có 8 tỉnh, thành trong cả nước thành lập được Hội Nữ trí thức. Tuy nhiên, Hội Nữ trí thức lại có một lợi thế nổi trội rất đặc thù, đó là thành phần hội viên có mặt trong hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động. Là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển.

Vì vậy, dù thời lượng hoạt động chưa nhiều, nhưng các tổ chức Hội Nữ trí thức Việt Nam đã đạt được những thành công bước đầu trong tập hợp đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của hơn 4.500 nữ trí thức (NTT) đồng hành vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 24/3/2018, Hội NTT TP.HCM và NTT Đồng Nai đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2020. Chương trình được hai tổ chức Hội tổng kết đánh giá ngày 6/3/2021.
Ngày 24/3/2018, Hội NTT TP.HCM và NTT Đồng Nai đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2020. Chương trình được hai tổ chức Hội tổng kết đánh giá ngày 6/3/2021.

Hội Nữ trí thức TP.HCM, địa phương có số lượng hội viên chiếm 7,64% (gồm 433 thành viên) trong tổng số hội viên Hội NTT cả nước, hơn 10 năm qua, Hội NTT TP. HCM đã có những đóng góp đáng kể trong hoạt động khoa học-công nghệ phục vụ phát triển đời sống, tư vấn, giám sát phản biện xã hội.

Ngay trong giai đoạn quá độ, Hội NTT TP.HCM được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đặt hàng thực hiện đề tài nghiên cứu “Thực trạng năng lực chuyên môn và quản lý của nữ trí thức trong độ tuổi từ 56 đến 60 tuổi tại TP Hồ Chí Minh”.

Đề tài được Hội NTT TP.HCM bảo vệ đạt loại xuất sắc vào ngày 5/5/2016, vì những giá trị lý luận và thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu, hoạch định các mục tiêu, chính sách về bình đẳng giới, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới và khu vực, tiếp tục thúc đẩy nhanh và hiệu quả việc thực thi Luật Bình đẳng giới và các điều luật có liên quan, trong đó có việc tiếp tục đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ.

Từ thành công của kết quả nghiên cứu này, năm 2017 Hội NTT TP. HCM được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tin tưởng phê duyệt đề tài khoa học về “Vai trò nữ trí thức TP.HCM trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập thế giới”.

Đây là đề tài do Hội Nữ trí thức chủ động đề xuất với Sở KH và CN và được nghiệm thu vào cuối năm 2019.

Ngày 16/12/2020, Hội NTT TP.HCM tổ chức tọa đàm
Ngày 16/12/2020, Hội NTT TP.HCM tổ chức tọa đàm "Vai trò của nữ luật sư, luật gia trong triển khai thực hiện Luật HG&ĐTTTA" nhằm góp phần đưa Luật "Hòa giải và đối thoại tại tòa án" vào cuộc sống.

Cùng với hoạt động nghiên cứu khoa học, Hội NTT TP.HCM còn thường xuyên cập nhật thông tin khoa học, luật pháp, chính sách thông qua các cuộc hội thảo nhằm tạo cơ hội cho hội viên giao lưu trao đổi học thuật, nghiên cứu tìm hiểu sâu các khái niệm mới trong tiến trình phát triển tri thức của thế giới.

Đơn cử là cuộc hội thảo khoa học “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0-nhìn từ quan điểm giới”, với 15 báo cáo có giá trị thực tiễn và ứng dụng cao.

Trong 10 năm qua, Hội NTT TP.HCM đã tổ chức hơn 10 cuộc hội thảo với nhiều chủ đề5 nhằm trao đổi về vai trò của NTT trong phát triển bền vững, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vấn đề giới trong nghiên cứu khoa học, tham chính, phát triển doanh nghiệp,v.v…

Tham gia tổ chức và đóng góp 48 báo cáo nghiên cứu cho hai hội nghị khoa học do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức năm 2019 và năm 2020; Thành lập Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phụ nữ phát triển; Biên khảo, ấn hành 1000 cuốn sách “Nguyễn Thị Lựu-cuộc đời và sự nghiệp”.

Các nữ biên kịch, nhà văn là hội viên Hội NTT TP.HCM ký tặng sách trong chương trình “Đấu giá tranh nghệ thuật” tổ chức ngày 7/11/2020 nhằm gây quỹ, chuyển cho Hội NTT Việt Nam tặng đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ.
Các nữ biên kịch, nhà văn là hội viên Hội NTT TP.HCM ký tặng sách trong chương trình “Đấu giá tranh nghệ thuật” tổ chức ngày 7/11/2020 nhằm gây quỹ, chuyển cho Hội NTT Việt Nam tặng đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ.

Bên cạnh đó, cùng các hoạt động mang tính chuyên môn học thuật, Hội NTT TP.HCM cũng quan tâm thúc đẩy các chương trình khuyến học, khuyến tài, phát triển tài năng nữ.

Trong đó, xuyên suốt từ năm 2015 đến nay đã xây dựng Quỹ học bổng “Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi”, nhằm hỗ trợ học bổng trong suốt các năm học đại học, động viên, tạo niềm tin cho các nữ sinh viên yên tâm học tập, tích lũy tri thức, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, để hoàn thành tốt chương trình đào tạo nghề bậc đại học, vững bước vào đời.

Với 7 lần tổ chức tặng học bổng nhân dịp năm học mới, 266 lượt nữ sinh viên tại TP.HCM đã được hỗ trợ học bổng trị giá trên 710 triệu đồng, trong đó có một nữ sinh viên mồ côi cha do đại dịch Covid-19 được Hội đỡ đầu, mỗi năm học phụ giúp chi phí học tập 10 triệu đồng.

Cùng với đó, Hội còn vận động hội viên và nhà hảo tâm quyên góp trên 11 tỷ đồng nhằm hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện do các tổ chức hội thành viên phát động.9        

Tròn một thập kỷ ra đời, Hội NTT TP.HCM đang từng bước định hình tôn chỉ mục đích phù hợp với khả năng cống hiến của hội viên và nhu cầu xã hội, có rất nhiều nỗ lực để triển khai các hoạt động trong điều kiện phải tự lo kinh phí. Vì vậy, dù những kết quả đạt được còn khiêm tốn, nhưng vẫn lấp lánh các giá trị truyền bá tri thức, khát vọng vươn tới tầm cao trong hành trình khám phá khoa học, cùng những ước muốn hội nhập và phát triển.

Điều đó đã thật sự lay động tình cảm niềm tin của hội viên, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp chung tay chia sẻ khó khăn và đồng hành với Hội trong các hoạt động phát triển cộng đồng.

Với 7 lần tổ chức lễ tặng học bổng Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi, đã có 266 lượt nữ sinh viên tại TP.HCM được hỗ trợ học bổng trị giá trên 710.000.000 đồng.
Với 7 lần tổ chức lễ tặng học bổng Vì nữ sinh viên vượt khó, học giỏi, đã có 266 lượt nữ sinh viên tại TP.HCM được hỗ trợ học bổng trị giá trên 710.000.000 đồng.

Tuy nhiên, để có thể tập hợp đông đảo, phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng to lớn của NTT, thì phải giải được bài toán về cơ chế phối hợp với các tổ chức hội thành viên, các tổ chức xã hội nghề nghiệp có tương đồng về tôn chỉ mục đích, các đơn vị trường học có đông hội viên NTT...  Mà trước nhất là vai trò dẫn dắt của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong các hoạt động kết nối, hỗ trợ xây dựng tổ chức Hội NTT ở các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, phát triển hội viên có chuyên môn sâu trong các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, sinh học, kỹ thuật môi trường…

Đây cũng chính là khó khăn của Hội NTT TP.HCM đối với công tác phát triển hội viên thời gian qua, làm hạn chế vai trò của Hội trong chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số, khai thác các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại.

Bên cạnh đó, cũng rất cần vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong điều phối, phối hợp tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, đặt hàng thực hiện các đề tài nghiên cứu về mối liên quan của giới trong các vấn đề đang tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển xã hội. Như biến đổi khí hậu, sức khỏe tâm thần, già hóa dân số, xây dựng xã hội số; tổ chức các diễn đàn mang tính khu vực nhằm giao lưu trao đổi học thuật, các sự kiện tôn vinh nữ trí thức tài năng...

Các hội viên Hội NTT TP HCM dự Hội nghị trực tuyến APNN năm 2020 tổ chức ở Đài Loan, Trung Quốc trong 2 ngày 24 - 25/10/2020 (điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh)
Các hội viên Hội NTT TP HCM dự Hội nghị trực tuyến APNN năm 2020 tổ chức ở Đài Loan, Trung Quốc trong 2 ngày 24 - 25/10/2020 (điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh)

ThS Nguyễn Thị Khánh Tâm

5 năm, Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

5 năm, Hội Nữ trí thức TP.HCM dành hơn 6,6 tỉ hoạt động vì cộng đồng

Trong năm năm, hội đã vận động được 6.680.000.000 đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.