Hội Nữ trí thức Việt Nam tích cực chuẩn bị Đại hội III, nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 25 – 26/11/2021, Hội NTT VN sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực của Hội Nữ trí thức Việt Nam (Hội NTTVN), phát huy tính tự chủ, sáng tạo, hiệu quả của nữ trí thức trong công tác đào tạo, khoa học và công nghệ; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội; phấn đấu đến năm 2035 khẳng định vị thế của Hội Nữ trí thức Việt Nam có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế, ngày 25 – 26/11/2021, Hội NTT VN sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới -  Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2016 – 2021), kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ II, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ II (2021 – 2026) và tầm nhìn đến năm 2030.

Đại hội sẽ được tổ chức trọng thể tại 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện thu hút được sự quan tâm và tham gia của các cơ quan, ban ngành, các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp, hội, chi hội thành viên...

Nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch các đại biểu tham dự Đại hội (trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Đại học Thương Mại) sẽ được xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, Hội NTT VN đã tổ chức 2 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam diễn ra vào ngày 8/3/2011. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu việc lần đầu tiên giới trí thức nữ Việt Nam có một hội nghề nghiệp riêng, tạo môi trường cho NTT VN được phát huy sức sáng tạo và trí tuệ cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của xã hội. Đại hội đã nhất trí bầu GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu được bầu là Chủ tịch Hội NTT VN nhiệm kỳ 2011 – 2016; GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là Chủ tịch danh dự của Hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị APNN 2018 - Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu tham dự Hội nghị APNN 2018 - Một trong những hoạt động đối ngoại nổi bật của Hội Nữ trí thức Việt Nam trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, bên cạnh việc kiện toàn, phát triển tổ chức, Hội tập trung vào hỗ trợ các nghiên cứu của các nhà khoa học nữ, hỗ trợ ứng dụng rộng rãi, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu; tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Đại hội Đại biểu Hội NTT VN lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức vào đầu tháng 7/2016. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội tiếp tục phát huy vai trò là bệ đỡ tài năng cho tri thức trẻ Việt Nam; là cầu nối liên kết NTTVN ở trong và ngoài nước; tăng cường phổ biến kiến thức KH&CN về các vấn đề như: môi trường, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, ứng dụng và thương mại hoá các công trình nghiên cứu khoa học,...

Hội NTTVN là Hội thành viên của Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) 5 năm trước (2011) và được thành lập theo Quyết định số 176/QĐ-BNV ngày 25/2/2011 của Bộ Nội vụ.

Hội có nhiệm vụ tập hợp đoàn kết,phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Hội đã có tới 4000 hội viên thuộc 29 chi hội và 8 hội thành viên. Trong đó, có 22 giáo sư gần 200 PGS, 420 TS, gần 1.500 thạc sĩ. 

Diệu Thuần

Nữ trí thức Việt Nam chung tay, góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19

Nữ trí thức Việt Nam chung tay, góp sức cùng cả nước phòng, chống dịch Covid-19

Hội NTT Việt Nam và các hội thành viên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.