Ô nhiễm không khí sẽ có xu hướng tăng lên từ tháng 9

Chỉ số đo được tại các trạm ở Hà Nội trong tháng 8 cho thấy, số ngày chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình chiếm tỉ lệ trên 99%

Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa công bố kết quả đo tại các trạm quan trắc không khí tự động liên tục ở các đô thị miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong tháng 8/2020.

Theo đó, hầu hết các đô thị đều có thông số bụi mịn PM2.5 (trung bình 24 giờ) nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên nửa cuối tháng 8, chất lượng không khí có dấu hiệu kém hơn. 

Ô nhiễm không khí sẽ có xu hướng tăng lên từ tháng 9

Thông số bụi mịn PM2.5 ở Hà Nội vẫn cao hơn so với các đô thị khác, nhưng giá trị PM2.5 trung bình các trạm vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Chỉ có tại trạm Hàng Đậu chỉ số ở mức kém trong ngày 27/8, còn tại các trạm khác thì chỉ số này dao động từ mức trung bình đến tốt.

Ngay trong Hà Nội, chất lượng không khí tại các khu vực cũng có sự khác biệt. Cụ thể: trạm Phạm Văn Đồng và Hàng Đậu chất lượng không khí ở mức trung bình trong tháng 8, còn trạm Tân Mai chỉ số lại ở mức tốt cả tháng 8. 

Tổng cục Môi trường dự báo, ở miền Bắc, bắt đầu từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5 sẽ có xu hướng tăng lên; các đợt ô nhiễm không khí nặng cũng có thể diễn ra.

Thanh Mai

Khách sạn ở Hà Nội rơi khủng hoảng trầm trọng do đại dịch

Khách sạn ở Hà Nội rơi khủng hoảng trầm trọng do đại dịch

Các khách sạn đều có những chương trình ưu đãi nhưng do ảnh hưởng của đại dịch nên lượng khách đặt phòng vô cùng ít ỏi.