Từ tháng 7/2024, những trường hợp sau cần đi đổi CCCD để tránh bị phạt tiền

Từ 1/7/2024, khi Luật Căn cước có hiệu lực, thẻ Căn cước công dân (CCCD) sẽ đổi tên thành thẻ Căn cước. Đây là những đối tượng sẽ phải đổi sang thẻ Căn cước sau thời điểm này.

Từ 1/7/2024, Luật Căn cước có hiệu lực, thẻ Căn cước công dân sẽ đổi tên thành thẻ Căn cước. Điều này đồng nghĩa, từ 1/7/2024 có thể sẽ có 4 loại giấy tờ tùy thân cùng có hiệu lực sử dụng, gồm: CMND, thẻ CCCD mã vạch, thẻ CCCD gắn chip và thẻ Căn cước.

Riêng với CMND, luật quy định có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Trường hợp bắt buộc phải đi đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Các trường hợp bắt buộc đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024 được quy định tại Điều 29 Luật Căn cước 2023 số 26/2023/QH15.

Từ 1/7/2024, khi Luật Căn cước có hiệu lực, thẻ Căn cước công dân (CCCD) sẽ đổi tên thành thẻ Căn cước. (Ảnh minh hoạ)
Từ 1/7/2024, khi Luật Căn cước có hiệu lực, thẻ Căn cước công dân (CCCD) sẽ đổi tên thành thẻ Căn cước. (Ảnh minh hoạ)

Công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi

Trước đây, Luật Căn cước công dân 2014 số 59/2014/QH13 chỉ quy định công dân ở các độ tuổi: 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi mới cần phải đi làm Căn cước công dân (CCCD).

Tuy nhiên, bắt đầu từ 1/7/2024, công dân khi đủ 14 tuổi đã được cấp thẻ Căn cước trước đó cũng bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước. Riêng với người dưới 14 tuổi thì không bắt buộc làm mà chỉ cấp thẻ Căn cước khi có nhu cầu.

Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh

Những thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh là những thông tin quan trọng của một công dân.

Do đó, khi có sự thay đổi thì việc cập nhật những thông tin trên vào Căn cước là bắt buộc nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân, tránh những nhầm lẫn và tranh chấp khi thực hiện các giao dịch.

Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật

So với Luật Căn cước công dân 2014 thì trong Điều 24 Luật Căn cước mới 2023, công dân khi chuyển đổi giới tính cũng sẽ cần phải đi đổi lại thẻ Căn cước từ 1/7/2024.

Đồng thời, nhân dạng, khuôn mặt, vân tay là một trong các đặc điểm riêng biệt để xác định các cá nhân khác nhau.

Do đó, khi thay đổi nhân dạng, khuôn mặt, vân tay hay chuyển đổi giới tính, việc cập nhật những dữ liệu trên là vô cùng quan trọng nhằm dễ dàng cho các cơ quan chức năng xác nhận thông tin khi cần thiết.

Có sai sót về thông tin in trên thẻ Căn cước

Hiện nay, thẻ Căn cước gồm thông tin nêu tại Điều 18 Luật Căn cước sau đây:

- Ảnh khuôn mặt;

- Số định danh cá nhân;

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi đăng ký khai sinh;

- Quốc tịch;

- Nơi cư trú;

Đây cũng là các thông tin quan trọng để phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Do đó, khi phát hiện bị sai thông tin trên trên thẻ Căn cước, người dân cần phải đến cơ quan công an để đổi ngay thẻ mới.

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ Căn cước áp dụng từ 1/7/2024. (Ảnh: Bộ Công an)
Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ Căn cước áp dụng từ 1/7/2024. (Ảnh: Bộ Công an)

Công dân có nhu cầu có thể thực hiện online trên Cổng dịch vụ công hoặc thực hiện trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước. Do đây là trường hợp cấp đổi thẻ Căn cước nên công dân sẽ bị thu lại thẻ Căn cước công dân.

Trong trường hợp làm online, công dân truy cập vào trang web thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước tại Công dịch vụ công trực tuyến và thực hiện kê khai thông tin để hẹn ngày đến thực hiện thủ tục trực tiếp.

Trong trường hợp làm trực tiếp, công dân có yêu cầu trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước. Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp đổi để xác định người cần cấp thẻ Căn cước.

Không đi đổi sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024 công dân sẽ bị phạt?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu công dân không đi đổi sang thẻ Căn cước trong trường hợp phải đổi lại, cấp lại sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Huỳnh Duy

5 trường hợp khóa căn cước điện tử kể từ ngày 1/7/2024

5 trường hợp khóa căn cước điện tử kể từ ngày 1/7/2024

Dự thảo nghị định đề xuất hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động rà soát, kiểm tra và mở khóa căn cước điện tử.