Những điểm mới cần lưu ý trong trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2021

Học sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển cùng với đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tức từ 27/4.

Ngày 17/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Học sinh được lựa chọn một trong hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến.

Với phương thức trực tiếp, thí sinh đăng ký tất cả thông tin trên phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021. Thời gian là từ 27/4 đến 17h ngày 11/5. Học sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng khi điểm tiếp nhận đã cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định.

Những điểm mới cần lưu ý trong trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2021

Với trực tuyến, thí sinh ở những nơi đủ điều kiện có thể thực hiện. Học sinh sẽ đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phần đăng ký nguyện vọng trực tuyến được đăng ký từ ngày 27/4 đến 17h ngày 16/5 (thời gian dài hơn đăng ký trực tiếp 5 ngày) và có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng ký trong thời gian quy định.

Thí sinh được điều chỉnh ba lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT và chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến. Thời gian điều chỉnh trong 10 ngày, từ 7/8 đến 17h ngày 17/8.

Các thí sinh phúc khảo các bài thi, môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện. Nếu lớn hơn hoặc có sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin này và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng.

Sau đó, cán bộ ở điểm tiếp nhận sẽ cập nhật thông tin bổ sung trên cổng thông tin tuyển sinh. Thí sinh sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Học sinh cần ghi đúng mã cơ sở đào tạo - nhà trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Đề án tuyển sinh của các trường phải cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin tuyển sinh theo quy định, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng hay chính sách ưu tiên.

Các trường phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển khi yêu cầu thí sinh trong tuyển sinh, không để xảy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do không đủ điều kiện sơ tuyển, không thông báo thí sinh trúng tuyển dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, gây bức xúc xã hội. 

Các trường cần có quy định mới, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đăng ký tuyển sinh của thí sinh, cần sớm công bố và có lộ trình triển khai phù hợp nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có đủ thời gian chuẩn bị.

Thanh Mai

Những ngành nào được ĐH Bách Khoa TP.HCM tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn?

Những ngành nào được ĐH Bách Khoa TP.HCM tuyển sinh bằng hình thức phỏng vấn?

Lần đầu tiên ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn bên cạnh 4 hình thức tuyển sinh cũ.