"Phổ điểm các môn Khoa học tự nhiên ở mức 5,5-6,5, khó lấy điểm 10"

Sinh học nhiều câu lý thuyết nhất - 34 câu (chiếm 85%), Vật lý 20 (tương đương 50%) và Hóa học 29 câu (72,5%).

Sáng 8/7, gần 319.700 thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn Lý, Hóa, Sinh) của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các giáo viên đánh giá khoảng 90% số câu hỏi của đề thi nằm trong chương trình lớp 12.

Với môn Sinh, những phần kiến thức lớp 12 được đề cập trong 36 câu hỏi gồm cơ chế di truyền và biến dị (9 câu), quy luật di truyền (9), sinh thái (8), di truyền người, quần thể, di truyền học ứng dụng và tiến hóa, mỗi nội dung 1-4 câu. Kiến thức của chương trình lớp 11 chỉ xuất hiện tại bốn câu trong đề thi Sinh, thuộc phần chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự phân chia số câu hỏi theo tỷ trọng 36-4 giữa kiến thức lớp 12 và 11 cũng xuất hiện trong đề môn Vật lý. 

Hóa học có số câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 ít nhất trong số ba môn Khoa học tự nhiên, chỉ 3 câu (chiếm 7,5%). Đề thi đề cập đến các chuyên đề quen thuộc như este - lipit, cacbonhidrat; amin - aminoaxit - peptit; đại cương về polime...

Sinh học nhiều câu lý thuyết nhất - 34 câu (chiếm 85%), Vật lý 20 (tương đương 50%) và Hóa học 29 câu (72,5%).

Về dự đoán phổ điểm, các giáo viên đều chung nhận định: thí sinh không khó lấy điểm 5-6,5; đây cũng là mức điểm phổ biến nhưng rất hiếm điểm 10.

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 860.000 thí sinh thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 555.800 thí sinh (chiếm 55,83%) chọn thi tổ hợp Khoa học xã hội. Số chọn bài Khoa học tự nhiên là gần 319.700 (chiếm 31,94%).

Cô Trần Thị Huệ Minh, giáo viên Sinh học, trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM), dự đoán phổ điểm môn Sinh ở mức 5, còn tổ tự nhiên của HOCMAI cho rằng đỉnh phổ điểm có thể đạt 5,5-6,5.

Thanh Mai